praktijk voor natuurgeneeskunde

Cursus in Licht

Cursus in Licht: een cursus voor iedereen

De Cursus in Licht is voor iedereen die 'lichter' door het leven wil gaan. Met lichter wordt bedoeld dat je je prettig(er) en blij(er) voelt en vrij bent / loskomt van angsten, beperkende blokkades en patronen die je belemmeren in je leven.
Door de opbouw is deze cursus toegankelijk voor iedereen die dit verlangen heeft, ongeacht de hoeveelheid kennis en ervaring die hij of zij al heeft op dit gebied. 

'Licht' informatie:

Alles bestaat uit energie en energie laat zich zien als licht. Licht is bewustzijn, licht is informatie, licht is leven. Jij bent licht.
Je licht kan minder stralend worden door gebeurtenissen uit het verleden die doorwerken in het heden, door zorgen te ervaren en in angst te leven.
Onverwerkte gebeurtenissen en onverwerkte emoties zetten zich vast in je energiesysteem als een energetische blokkade. De plaats waar deze blokkade zich vastzet is afhankelijk van de soort blokkade. Je onttrekt letterlijk je licht en daarmee je bewustzijn uit dit gebied, omdat je niet kunt leven met de hoeveelheid pijn die onverwerkte gebeurtenissen en emoties met zich meebrengen. Dit is een onbewust proces en je 'vergeet' dat je deze blokkades hebt. Het gevolg is dat je je steeds minder blij en gelukkig gaat voelen en dat deze blokkades je belemmeren in je huidige leven, zonder dat je precies kunt zeggen wat hiervan de oorzaak is. Deze belemmering kan op zeer veel verschillende manieren zichtbaar worden en het kan ook zijn doorwerking hebben op je fysieke lichaam en daarmee op je gezondheid.

Door je licht opnieuw te laten schijnen op deze belemmerende blokkades, word je je weer bewust van de onderliggende gebeurtenissen en emoties en kun je dit eenvoudig helen en loslaten. Door de technieken waarmee gewerkt wordt tijdens de cursus, worden de bijbehorende emoties  kort 'aangeraakt' en is het niet nodig om alles opnieuw te beleven. Het resultaat is dat jouw licht terugkeert in je energetische systeem en dat je daardoor weer meer in verbinding komt met degene die je werkelijk bent, je beperkende patronen kunt doorbreken en je het zelfgenezend vermogen van je lichaam 'aanzet' tot genezing, waardoor je gezondheid vooruit gaat. Doordat je deze heling zelf hebt gecreëerd, geeft dit innerlijk vertrouwen en verhoogt het je Zelfvertrouwen.

Opbouw cursus:

De cursus is opgebouwd uit verschillende niveaus.
De Basisdagen in Licht  is een tweedaagse cursus om de grondbeginselen te leren en te ervaren, zoals 'gronden' en 'contact maken met je essentie'. Daarnaast gaan we kennismaken met  de methode 'Evenwicht in Licht'. Hiermee kun je eenvoudig gebeurtenissen en emoties loslaten. De methode bestaat uit het masseren of kloppen op bepaalde acupressuurpunten, het  uitspreken  van een  bijpassende affirmatie en werken met de ademhaling.

De vervolgcursussen bestaan uit verschillende (Licht) niveaus:

Lichtniveau 1 is een zesdaagse cursus. Tijdens deze cursus ga je diepgaand werken om de verbinding met je essentie verder te versterken en energetische blokkades die zich laten zien op verschillende gebieden in je leven op te sporen, los te laten en te transformeren. Door te werken met de methode 'Evenwicht in Licht' op deze verschillende gebieden, kan de energie weer vrij stromen in je lichaam en kun je bewust waarnemen dat er een verandering heeft plaatsgevonden in je systeem en daarmee in je leven.
Lichtniveau 2 is een zesdaagse cursus waarin gewerkt wordt vanuit Zijnsenergie. Tijdens deze cursus gaan we op een energetische en holistische manier werken aan het opsporen en transformeren van energetische blokkades. Onderdelen van de cursusdagen zijn onder andere: werken vanuit de verschillende dimensies, helen van het innerlijk kind, bewust worden van persoonlijke kwaliteiten en het transformeren van karma.

Alle cursussen worden gegeven door Ellen van der Heide.

Meer informatie over de cursussen wordt hieronder beschreven.

Gratis E-book Hart vol Liefde:

Hart vol Liefde is een bijzonder en leerzaam boek met daarin de spirituele basisbegrippen die bijdragen aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Het is geschreven door Ellen van der Heide en is gratis verkrijgbaar via www.new-innervision.nl.
Er wordt per hoofdstuk één onderwerp behandeld en dit wordt op een zo eenvoudig mogelijke manier uitgelegd in korte, duidelijke paragrafen. Daarnaast bevat het veel praktijkvoorbeelden om de theorie beter te kunnen begrijpen.
Ellen geeft dit E-book gratis uit om zoveel mogelijk mensen te bereiken en deze kennis met hen te delen en voor iedereen die daarnaast diepgaand met deze (en andere) onderwerpen aan de slag willen gaan, heeft zij de Basisdagen in Licht en Lichtniveau 1 ontwikkeld.

Data Basisdagen in Licht (tweedaagse cursus):

Deze cursus wordt gegeven van 9.30u tot 16.30u

Dag 1         Donderdag 4 juni 2015
Dag 2         Vrijdag 5 juni 2015

Lichtniveau 1(zesdaagse cursus):

Deze cursus wordt gegeven van 9.30u tot 16.30u
Wordt gepland in overleg na Basisdagen in Licht

Locatie: Praktijk New Innervision
Lelystad

Uitwisseling:

Basisdagen in Licht: € 202,-  inclusief lesmateriaal, koffie en thee.
Lichtniveau 1: € 606,- inclusief lesmateriaal, koffie en thee.
Lichtniveau 2: € 606,- inclusief lesmateriaal, koffie en thee.

Inschrijving:

Inschrijven voor deze cursussen kan per e-mail
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor meer informatie over de cursussen of contact:
Telefoon: 0320-852234
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Basisdagen in Licht

De Basisdagen in Licht is een tweedaagse cursus. Tijdens deze dagen gaan we letterlijk aan de slag met de basis van ons bestaan hier op aarde en dat is het aanwezig Zijn. Door aanwezig te Zijn kunnen we ons leven werkelijk leven en doen wat we graag willen doen.
Veel mensen kiezen voor een manier van leven volgens de normen en waarden van hun opvoeding en trachten te voldoen aan de verwachtingen van de omgeving waarin ze zijn opgegroeid. Dit kan ertoe leiden dat deze mensen zich niet bewust zijn van hun eigen wensen en verlangens.
Door weer bewust te gaan leven en aanwezig te Zijn kom je dichter bij je essentie, word je je weer bewust dat jij degene bent die bepaald hoe je leven eruit ziet en kun je weer gaan genieten.
De eerste stap in aanwezig Zijn is gronden. Gronden is dat je letterlijk in verbinding bent met de aarde en aanwezig bent in het hier en nu. Dit gronden gebeurt door een verbinding te maken met de Lichtenergie van de aarde.

Door goed geaard aanwezig te Zijn ben je in verbinding met je essentie (ook wel ware-zelf of Hoger Zelf genoemd). Vanuit je essentie kun je voelen wie je werkelijk bent, wat goed is voor jou en welke aspecten van jouw leven je beperken.
Als je niet voldoende in verbinding bent met je essentie, bestaat de kans dat het ego (persoonlijkheid) de leiding heeft in je leven. Het ego heb je gecreëerd in je leven om te kunnen 'overleven'. Het ego is niet in staat om te zien wat werkelijk goed is voor jou en kan niet het 'grote plaatje' zien. Het kan niet overzien wat voor jou de juiste keuzes zijn om de lessen te leren die belangrijk zijn voor jou. Deze lessen heb je nodig voor je persoonlijke- en spirituele groei en ontwikkeling, waardoor je steeds bewuster wordt en je leven 'lichter' en mooier wordt.
Door bewust te worden dat de stem in je hoofd (denken) de stem van je ego is en de stem van je hart (intuïtie) de stem van je essentie is, kun je een keuze maken door welke 'stem' jij je laat leiden. Je kunt bewust een keuze maken of je je ego je leven laat bepalen of dat je gaat leven naar wie je werkelijk bent.

Tijdens de basisdagen gaan we in de eerste instantie aan de slag met gronden. Dit gronden gebeurt door een verbinding te maken met de Lichtenergie van de aarde. Door weer in verbinding te zijn met deze Lichtenergie kan je het contact met je essentie herstellen en ervaren en leer je weer te vertrouwen op je eigen informatie en je kun je je intuïtie verder ontwikkelen.

Daarnaast gaan we kennismaken met  de methode 'Evenwicht in Licht'. Deze methode is voortgekomen uit de EFT (Emotional Freedom Technique) en de EE (Emotioneel Evenwicht) en bestaat uit het masseren of kloppen op bepaalde acupressuurpunten, het  uitspreken  van een  bijpassende affirmatie en werken met de ademhaling.

In ons leven kennen we allemaal situaties en/of emoties die we niet (langer) wensen, maar die we niet los kunnen laten. Vaak willen we het wel loslaten of ergens los van komen, maar hebben we geen idee hoe je dit doet.

Met 'Evenwicht in Licht' gaan we aan de slag met deze situaties/emoties. Je leert hoe je het belangrijkste aspect van deze situatie/deze emotie kunt ontdekken en omschrijven. Dit aspect wordt de basis van de affirmatie die je opzegt tijdens het masseren/bekloppen van de acupressuurpunten.
Voordat je begint met de sessie ga je aan de hand van een intensiteitindex bepalen op wat voor niveau jij de situatie inschaalt. Daarbij staat 10  voor de hoogste intensiteit die je je kunt voorstellen in deze situatie en 0 staat voor geen enkele intensiteit in deze situatie. Hierdoor kan je meten of de emoties die gekoppeld zijn aan deze situatie na het behandelen van de acupressuurpunten gedaald zijn, gestegen zijn of gelijk gebleven is. De behandeling wordt steeds herhaald, net zolang tot de intensiteitindex 0 is.
Zo kun je op een eenvoudige en effectieve manier situaties, emoties en dergelijke loslaten.

Door het masseren of bekloppen van de acupressuurpunten kan het onderbewustzijn informatie vrijgeven over de dieperliggende oorzaak van de energetische blokkade. Herinneringen kunnen spontaan opkomen, waardoor er inzicht ontstaan wanneer deze blokkade is ontstaan en wat voor doorwerking deze blokkade heeft op je huidige leven. De negatieve emoties die hieraan gekoppeld zijn, worden geneutraliseerd en daarmee wordt de blokkade in  het energetische systeem getransformeerd en 'lost op'. Als een soortgelijke situatie of een gedachte aan de situatie zich opnieuw voordoet, zul je hier niet langer vanuit emotie of pijn uit het verleden op reageren. Dit zal een positieve doorwerking hebben op je huidige leven. Deze veranderingen kunnen op verschillende manieren zichtbaar worden, de mensen die betrokken waren bij deze situatie kunnen bijvoorbeeld anders op je reageren of uit je leven verdwijnen. Vaak komt een vergelijkbare situatie gewoon niet meer voor.

De Evenwicht in Licht methode kan gebruikt worden bij:

 • het loslaten van angsten en fobieën
 • het loslaten van stress
 • het loslaten van belemmerende patronen
 • het loslaten van negatieve geloofsovertuigingen
 • het loslaten van traumatische ervaringen
 • het werken met projectie (schaduwzijden)
 • fysieke klachten als gevolg van stress en een negatief gedachtepatroon
 • persoonlijke problemen
 • werken aan eigenwaarde

Evenwicht in Licht kan ingezet worden bij zeer uiteenlopende onderwerpen en werkt meestal zeer snel en effectief.

Lichtniveau 1

Lichtniveau 1 is een zesdaagse cursus. Tijdens deze cursus ga je diepgaand werken om de verbinding met je essentie verder te versterken en energetische blokkades die zich laten zien op verschillende gebieden in je leven op te sporen, los te laten en te transformeren.
Door te werken met de methode 'Evenwicht in Licht' kan de energie weer vrij stromen in je lichaam en kun je bewust waarnemen dat er een verandering heeft plaatsgevonden in je systeem en daarmee in je leven.

Het niet in verbinding zijn met je essentie, het onderdrukken van emoties, het leven met beperkende geloofsovertuigingen en energetische blokkades hebben invloed op je leven. Dit kan op  verschillende manieren zichtbaar worden.

Hieronder enkele voorbeelden:

 • Je irriteert je aan bepaald gedrag van iemand.
 • Je hebt een oordeel over je eigen gedrag of het gedrag van iemand anders.
 • Je voelt je 'minder' dan een ander.
 • Je voelt je 'meer' dan een ander.
 • Je stelt voorwaarden aan jezelf of aan een ander.
 • Je geeft een ander de schuld van gebeurtenissen in jouw leven.
 • Je bent bang om 'fouten' te maken.
 • Je bent jaloers op een ander.*
 • Je voelt je slachtoffer in bepaalde situaties.
 • Je loopt steeds tegen dezelfde patronen aan in je leven.
 • Je voelt je regelmatig schuldig tegenover anderen.
 • Je bent ontevreden over je leven.
 • Je bent bang om de controle te verliezen over je leven.
 • Je hebt altijd het gevoel dat er iets mist in je leven.
 • Je voelt je afhankelijk van anderen.
 • Je voelt je niet echt gelukkig.

Bovenstaande situaties hebben betrekking op verschillende onderwerpen. In Lichtniveau 1 gaan we diep op deze verschillende onderwerpen in. Zo gaan we werken met:

 • Het verschil tussen het ego en ware zelf (essentie).
 • Negatieve projectie.
 • Positieve projectie.
 • Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke liefde.
 • De werking van vergeving.
 • Verantwoordelijkheid nemen.
 • Het opsporen en loslaten van angst.
 • De werking van macht en kracht.
 • Geloofsovertuigingen.

Door te onderzoeken waar bij jou nog verborgen aspecten zijn die je belemmeren in je leven, deze te transformeren en los te laten, kom je steeds dichter bij je essentie.
Je ervaart innerlijke vrijheid en rust in jezelf, je gaat staan voor wie je werkelijk bent, je vertrouwt op je eigen informatie en gaat datgene doen wat goed voelt voor jou.
Hierdoor verhoog je je eigenwaarde, ervaar je je innerlijke kracht en word je weer blij en gelukkig met jezelf.

Je verlicht je eigen leven.

Lichtniveau 1 bestaat uit theorie en het toepassen van deze theorie in de praktijk. Verder werken we met de methode 'Evenwicht in Licht', met beweging, meditatie, visualisatie, intentie en verbinding.

Lichtniveau 2

Lichtniveau 2 is een zesdaagse cursus. Tijdens deze cursus gaan we op een energetische en holistische manier werken aan het opsporen en transformeren van energetische blokkades.

In Lichtniveau 1 hebben we met 'Evenwicht in Licht' gewerkt aan het transformeren van energetische blokkades. Door het bewust waarnemen van de verandering die daarbij plaatsvindt in het energetisch systeem en in het dagelijks leven, heeft dit een positieve uitwerking op je eigenwaarde en de verbinding met je essentie.
In Lichtniveau 2 gaan we 'energetisch' een stapje verder.

In Lichtniveau 2 gaan we werken met hoogfrequente lichtvelden. We gaan werken voorbij de wetmatigheden van de 3e dimensie. Door te werken op deze trillingsfrequentie worden nieuwe diepliggende blokkades zichtbaar. Je Hoger Zelf (essentie) bepaald hierbij aan welke stappen jij toe bent in je ontwikkeling, met andere woorden je Hoger Zelf bepaald welke blokkades eerst opgeruimd mogen worden. Met 'Evenwicht in Licht' was de volgorde van werken nog te sturen, bij deze helingsmethode volg je volledig de leiding van je Hoger Zelf.

Energetische blokkades bevatten informatie over de onderliggende gebeurtenissen. Door letterlijk je licht te laten schijnen op deze blokkades word je je weer bewust van de reden waardoor deze blokkade is ontstaan. Een onverwerkte gebeurtenis heeft onbewust nog altijd invloed op je dagelijks leven. Dit kan zich uiten op verschillende manieren, zoals fysieke problemen, (onverklaarbare) angsten, belemmerende patronen die moeilijk te doorbreken zijn of een gevoel van onbehagen doordat je 'niet lekker in je vel zit' en je er niet achter kunt komen hoe dat komt.
Het opsporen en het transformeren van de onderliggende oorzaak die geleid heeft tot het ontstaan van belemmeringen heeft een positieve doorwerking op je huidige leven. Het inzicht in de manier waarop de onderliggende oorzaak jou heeft belemmerd in je leven is een onderdeel van deze transformatie.

Het transformeren vindt plaats in verbinding met je Hoger Zelf en je leert dat je vanuit deze verbinding zelf weet hoe de heling plaats kan vinden.
Door de technieken waarmee gewerkt wordt tijdens de cursus, worden de bijbehorende emoties  kort 'aangeraakt' en is het niet nodig om alles opnieuw te beleven. Doordat je deze transformatie en daarmee de heling zelf hebt gecreëerd, geeft dit innerlijk vertrouwen en verhoogt het je Zelfvertrouwen.

De weg naar vreugde en geluk is je bewust te worden van wie je werkelijk bent, door te ervaren wat ware liefde is, door te leren het positieve te zien in alles wat je 'overkomt' in je leven.

Door te leven zonder blokkades, kun je weer voelen wat goed is voor jou en wat niet. Je ervaart weer wat jij belangrijk vindt in je leven. Je leert te vertrouwen op je intuïtie en te luisteren naar de stem van je hart. Hierdoor bouw je je eigenwaarde op, ervaar je je innerlijke kracht en word je weer blij en gelukkig met jezelf.

Je gaat weer 'lichter' door het leven.

Om te leren hoe je dit kunt bereiken wordt er onder andere gewerkt met de volgende onderwerpen:

 • Verbinding met je essentie verder versterken
 • Verdieping gronden in Lichtenergie
 • Bewust worden van persoonlijke kwaliteiten
 • Helen van het innerlijk kind
 • Energetische koorden
 • Werken met de lichtlagen van de aura
 • Werken vanuit de verschillende dimensies
 • Transformeren van karma

Lichtniveau 2 bestaat uit theorie en het toepassen van deze theorie in de praktijk. Verder werken we met beweging, meditatie, visualisatie, intentie en verbinding. Er wordt gewerkt in tweetallen of in groepsverband.

 

 

Tags